MUDr. Kamil Běrský

MUDr. Kamil Běrský

Praktický lékař pro dospělé. Člen výboru České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Soukromě studoval ve Švýcarsku a v USA.

Videopřednášky

Mechanizmy, kterými působí wellness životní styl na zdraví

Psychologie zdraví nám ukazuje, že je každá nemoc psychosomatická, tzn., její vznik je úzce spojen s duševním a duchovní zdraví. Obráceně tedy lze vyvodit, že stav zdraví je psychosomaticky. Tzn. je závislí na našem duševní a duchovním zdraví. Tuto skutečnost zachycuje ve své definici zdraví Světová zdravotnická organizace (WHO).