Wellness gastronomie

Wellness gastronomie nabízí lidem to, na co jsou zvyklí, ale v několikanásobně vyšší nutriční úrovni.

Jaroslav Škvařil

Jaroslav Škvařil člen odborného grémia ČSVV. Iniciátor a organizátor Konference.

Lektor odborné skupiny pro nutrici ČSVV se zaměřením na problematiku bílkovin a výživových směrů.

Modulace energie jídla prožíváním souladu s přírodou. Pokud host více či méně vnímá to, co George Engel nazval Biopsychosociální přístup ke zdraví - vše souvisí se vším, tak pak vyhledává prostředí, v kterém nachází aplikaci tohoto poznání.

Toto je ukázka textu abstrakt


Biopsychosociální přístup ke zdraví a nemoci G. Engel (1977, 1980). propojení a vzájemné ovlivňování mikro a makro systémů (molekula – organela - buňka - tkáň – orgán – nervový systém – dvojice – rodina – obec – kultura , subkultura – společnost , národ – biosféra).

Individuální ZDRAVÍ JE: 
založeno na zdravé (celé) rodině, zdravé (celé) komunitě a zdravé (celé) společnosti ve zdravém (celém) světe. Protože bylo zjištěno, že zdraví jednotlivé buňky v osobě závisí na celkovém zdraví osoby, jak je to s jednotlivcem ve společnosti. (Wikipedie-zdraví).

Řešení v gastronomii:
Zpracováváme suroviny bez zbytečného odpadu.
Přispíváme výběrem surovin k ochraně přírody.
Používáme potraviny, které nejsou spojeny s utrpením jiných živých bytostí.

Naplnění výše uvedených zásad přináší hluboké vnitřní uspokojení spojené s jídlem. Jedná se o rozměr, který dělá gastronomii plně Wellness.

Literatura a použité odkazy:

Toto je ukázka typu literatura