Prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

VŠTVS PALESTRA. Prorektorka pro vědu a výzkum, vedoucí katedry wellness. Odborný garant Konference.

Videopřednášky

Mechanizmy, kterými působí wellness životní styl na zdraví

Psychologie zdraví nám ukazuje, že je každá nemoc psychosomatická, tzn., její vznik je úzce spojen s duševním a duchovní zdraví. Obráceně tedy lze vyvodit, že stav zdraví je psychosomaticky. Tzn. je závislí na našem duševní a duchovním zdraví. Tuto skutečnost zachycuje ve své definici zdraví Světová zdravotnická organizace (WHO).