Wellness

Wellness aktivity a wellness procedůry podporují:
a) pohodu a uvolnění
b) zdraví, výkon, dobré vztahy
c) realizaci plného potenciálu jedince v rovině fyzické, psychické, sociální, ekonomické, mravní

Jaroslav Škvařil

Jaroslav Škvařil člen odborného grémia ČSVV. Iniciátor a organizátor Konference.

Lektor odborné skupiny pro nutrici ČSVV se zaměřením na problematiku bílkovin a výživových směrů.

Dle Výživového doporučení ČSVV je z důvodů omezení nutričních rizik třeba snížit spotřebu potravin živočišného původu na desetinu současné spotřeby.


Avšak z důvodu omezení rizik environmentálních je doporučené úplně vyloučení těchto potravin. Z mnoha environmentálních a etických důvodu blíže rozvedu jenom tři nejdůležitější.

Nejvýznamnějším důvodem pro omezení environmentálních rizik je zachování zdraví v širších souvislostech. Ještě přesnější je nemluvit o zdraví, ale o podmínce přežití lidstva. Pokud tedy chápeme jako součást zdraví zachování rodu, pak vyloučení potravin živočišného původu z lidské výživy může zajistit nakrmení narůstající populace. Tento problém dříve lidstvo nemělo, a proto jej ani nijak v minulosti neřešilo. Nelze se proto odvolávat na způsob lidské výživy v minulosti, ale je třeba uvažovat o současnosti a budoucnosti.

Dalším řezáním větve, na které sedíme je kácení deštných pralesů a i ostatní odlesňování z důvodu získání zemědělské půdy pro pěstování potravin, téměř výhradně určených ke krmení dobytka.  Tento způsob zajištění lidské výživy je z několika důvodů kontraproduktivní.

Třetím zdravotním důvodem pro omezení produkce potravin živočišného původu je kontaminace životného prostředí, kterou tato nadprodukce způsobuje.

Pokud se rozhodneme z důvodu získání vyšší výkonnosti a celkové vitality, ze wellness výživa je vegetariánská a nejlépe veganská, tak pak Wellness gastronomie významným způsobem přispěje k zachování zdraví i těch, kteří se v této době konzumace živočišných potravin ještě nevzdali.