Wellness

Wellness aktivity a wellness procedůry podporují:
a) pohodu a uvolnění
b) zdraví, výkon, dobré vztahy
c) realizaci plného potenciálu jedince v rovině fyzické, psychické, sociální, ekonomické, mravní

Jaroslav Škvařil

Jaroslav Škvařil člen odborného grémia ČSVV. Iniciátor a organizátor Konference.

Lektor odborné skupiny pro nutrici ČSVV se zaměřením na problematiku bílkovin a výživových směrů.

Kvalita života

Stručná definice kvality života:

Kvalita života je měřitelná mírou prožívání
HARMONIE,  SEBEVĚDOMÍ a SVOBODY


Zdraví - krása

Je oblast kvality života, která je nejlépe definovaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO): Zdraví není jen absence nemoci či poruchy, ale je to komplexní stav tělesné, duševní i sociální pohody.

Zdraví je fyzické (tělesné), psychické (duševní) a sociální prospívání (blaho) (WHO).
Měřeno: mírou vnitřního klidu, harmonie a současně plnosti energie, připravenosti k výkonu.

Síla - moc

Je oblast kvality života dána obvyklými představami o měřitelném fyzickém a duševním výkonu, schopnosti rozhodování a řízení procesů. Moc je měřitelná počtem lidí, kterým je daný subjekt schopný sloužit nebo je ovládat.
Hodnoceno dle míry tvůrčí síly, schopností tvořit, řídit, vykonávat práci, působit na své okolí. Měřeno množstvím výkonů: vykonané práce, vydělaných peněz, společenské úspěšnosti, apod.

Rozvoj - vztahy

Je oblast kvality života nejlépe vymezená pojmy a jejich výkladem uvedenými autory:
  • VŠE SPOLU SOUVISÍ - Biopsychosociální přístup ke zdraví a nemoci - George Engel, M.D. (1913–1999)
  • CHÁPEME SVĚT KOLEM SEBE  - Salutogeneze - srozumitelnost, zvládnutelnost a smysluplnost - Aaron Antonovsky (1923-1994)
  • NALEZNEME SMYSL ŽIVOTA - Logoterapie - Frankl, Viktor Emanuel (1905-1997)
Hodnoceno dle míry dosaženého rozvoje, míry osobní a společenské prospěšnosti, dlouhodobého vlivu na zdraví a výkon dané osoby i jim ovlivňované společnosti.