Jaroslav Škvařil

Jaroslav Škvařil

Jaroslav Škvařil člen odborného grémia ČSVV. Iniciátor a organizátor Konference.

Lektor odborné skupiny pro nutrici ČSVV se zaměřením na problematiku bílkovin a výživových směrů.

Od roku 1990 se podílí na vymezení pojmu Ochranná strava a je autorem srovnávací teorie: Stupně stravovací úrovně a Stupně aktivní životosprávy. 
Manželé Jaroslav a Eliška Škvařilovi vychovali spolu pět vegetariánských dětí. Kurzy zdravé výživy vedou od roku 1984. Wellness a vegetariánská jídla úspěšně zavedli i do gastronomických provozů.

Články autora

Videopřednášky

Výživové doporučení pro Wellness gastronomii

Na základě současných vědeckých poznatků lze stanovit výživové doporučení, které bude ukazovat cestu ze současného stavu nutričního chování k výživové úrovní, která bude podporovat wellness stav.

Toto doporučení od roku 1999 zpracovává naše Společnost, tj.: Česká společnost pro výživu a vegetariánství.

Současné státní výživové doporučení vede k takové změně nutričního chování, která se jeví jako přijatelná a hlavně reálná vzhledem ke stavu současných stravovacích návyků většinové společnosti.

Výživové doporučení naší Společnosti se pak soustředí na menšinovou část společnosti, která vědomě usiluje o takovou změnu nutričního chování, která jim zajistí, že z důvodu způsobu svého stravování nejen že neonemocní, ale naopak jim zabezpečí zvýšení úrovně jejich zdraví a vitality.

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Na Zeměkouli se v minulosti i dnes nalézali skupiny lidí, které se svým nutričním chováním pohybovaly v různých stravovacích úrovních.

V každé době na Zemi najdeme breathariany, frutariány, vitariány. vegetariány i karnivory. Jejich příjem energie z hlavních živin (bílkovin, tuků a sacharidů) se liší o 0 kcal po cca 3500 Kcal. Každá tato skupina vnímá svůj způsob stravování jako sobě přirozený a velmi často se i domnívá, že právě ten jejich způsob stravování je nejlepší i pro ostatní lidskou populaci.