Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s.r.o.

Rozvíjí pojem Wellness. Jako první VŠ v ČR akreditovala bakalářský i magisterský studijní obor se zaměřením na Wellness. Palestra.cz